Różne

Ryż rośnie w Polsce

Wymagania Europejczyków spowodowały, że dla otrzymania szklistości ryżu przemysł łuszczarski ucieka się (poza obróbką mechaniczną), do stosowania środków takich, jak: talk, olej i glukoza. Dla jednego wagonu (10.000 kg) ryżu zużywa się 20 — 50 kg oleju rafinowanego. Ryż poddany „kosmetyce“ błyszczenia, przechodzi operację tarcia — mieszania w specjalnych cylindrach o obrocie 20 razy na minutę w ciągu 30 minut — i po tej operacji bardzo się podoba naszym gosposiom. Glazurowanie ryżu nie dodaje mu poza połyskiem większej wartości spożywczej.

Chociaż ryż jest rośliną krajów gorących, to jednak wiedzy ludzkiej, która wdziera się w tajemnice praw przyrody, udało się wyhodować go i na obszarach wysuniętych ku północy.

Należy zaznaczyć, że w miarę posuwania się na północ wymagania zarówno co do sumy ciepła jak i długości wegetacji zwiększają się. Najbardziej odpowiednią na razie odmianą dla naszego klimatu jest „Banloc“. Odmiana ta w tegorocznych doświadczeniach wyróżniła się od pozostałych i przy wcześniejszym siewie osadziła ziarno i dojrzała.

Jak podają kroniki chińskie, już na 2.800 lat przed Chrystusem znana była Chińczykom uprawa ryżu.

Przy ceremoniach religijnych cesarz powierzał ziarno ryżu ziemi i tym obrzędem rozpoczynał kampanię siewną.

Obszary pod uprawę ryżu w świecie zajmują 57 — 97 milionów ha z produkcją roczną 88 — 150 milionów ton.

Kolebką ryżu jest Azja której produkcja obejmuje 96°/o obszaru dając 940/i1 światowej produkcji.

Największe obszary pod uprawę ryżu mają Chiny — około 40.000.000 ha, Indie — około 32.500.000 ha, następnie Indonezja — 3.214.000 ha i Japonia — 3.100.000 ha.

W pracach tegorocznych na terenie Polski spotykałem się często z zagadnieniem: czy ryż opłaci się w Polsce, skoro można go dostać taniej niż będzie kosztować produkcja krajowa? Oczywiście, że można sprowadzać z zagranicy nie tylko ryż, lecz i wiele innych artykułów, któreby taniej się kalkulowały niż produkcji krajowej.

Na podstawie mojej sześcioletniej praktyki przy urządzaniu pól ryżowych i uprawie ryżu mogę stwierdzić, że koszty produkcji jednego kg ryżu, nawet przy średnim urodzaju z ha, nie są wyższe od kosztów produkcji jednego kg pszenicy.

Opracowując plan i kosztorys wydatkóv dla urządzenia na jednym ha pola hodowł ryżu, #raz z kupnem nasion, urządzenien rozsadników i wszelkiej robocizny, aż do za magazynowania włącznie, koszty te wynosz; w naszych warunkach około 180.000 zł. Po nieważ średni plon ryżu 3.000 kg z ha, licząi nawet po 60 zł. za kilogram, daje surm 180.000 zł, a zatem — pokrywa w pierw szym roku koszty urządzenia, a w następnych latach daje poważny dochód. Wymaga nia ryżu co do ciepła są bardzo wysokie, lec: dzięki pracy naukowców zdołano wyhodo wać takie odmiany, które się udają i w śród kowej Europie. Wyhodowano odmiani wcześniej dojrzewające i o mniejszych wymaganiach ciepła. Na przykład w Związki Radzieckim z uprawą ryżu posunięto sic znacznie na północ, w okolice Charkowa, Saratowa, Woroneża itd. Rumunia posiada odmianę wyhodowaną w miejscowości Banloc (i sama odmiana nosi tę nazwę), której wymagania są najniższe ze znanych nam dotychczas.

Przy tym na polach ryżowych razem z uprawą ryżu można hodować karpie, a ns groblach warzywa.

W mojej praktyce osiągnąłem taki zbiór warzyw na groblach pól ryżowych, że pokrywał mi w pierwszym roku koszty urządzenia pola ryżowego, zebrany zaś ryż stanowił czysty dochód.

W 1943 r. na 12 ha uzyskałem średni plon z ha 52 q, a najwyższy urodzaj z ha sięgał 76 q (7.600 kg).

W tegorocznych doświadczeniach odmiana ryżu „Banloc“ wysiana w marcu, dała 530 g z m2 — co w przeliczeniu na ha wynosi około 53 q.

Uzyskane doświadczenia wskazują, że ryż, jako roślina wysoko wartościowa pod względem odżywczym, może zająć w polskiej gospodarce rolnej miejsce równorzędne ze zbożowymi.

Terenów dla urządzenia pól ryżowych Polska posiada dużo.