Historia

Nie potrzeba być historykiem, by zdawać sobie sprawę, że w nauczaniu historii Polski, a nawet i w pojedynczych ogólnie przyjętych osądach, odnoszących się do naszych dziejów, często bardzo przebija zakłamanie. Prócz fałszywie pojmowanej narodowej dumy, noszącej nieraz wszystkie cechy zarozumiałego …

Różne

Od dawna już uczyniono tę słuszną obserwację, iż młode zwierzę staje się dojrzałym zwierzęciem samo przez się, dorastając fizycznie, podczas gdy młoda istota ludzka staje się człowiekiem, dzięki, długotrwałemu procesowi wychowania. Z tej racji można o człowieku powiedzieć, iż rodzi …

Medycyna i biologia

Wielka jest różnorodność stanów chorobowych i wad trapiących ludzi. Jedne z nich powodują dolegliwości fizyczne i zaburzenia czynności organizmu, inne przede wszystkim odbijają się na samopoczuciu człowieka. Różnego rodzaju oszpecenia należą właśnie do tej kategorii cierpień. Wiele wreszcie schorzeń powoduje, …

Technika

Samochód bez świateł mknie w ciemności. Kierowca jednak z pewnością siebie obraca kierownicę, wpatrując się przy tym w umocowany przed nim przyrząd podobny do lornetki. Cóż tam widzi? — Pasy światła, które wyrywają z ciemności każdy kamień, każdą nierówność drogi, …

Kultura i sztuka

W spadku po zeszłym stuleciu zostało mniemanie, że dzieło sztuki jest owocem jakiegoś bliżej nieokreślonego natchnienia, które od czasu do czasu nawiedza artystę pozwalając mu tworzyć. Na szczęście taki pogląd już mija. Nie można zaprzeczyć przyrodzonych zdolności, które jednym są …

Geologia

Nie brak w górzystych okolicach Polski skał o dziwacznych, nieraz wręcz fantastycznych kształtach. Podobne do olbrzymich rzeźb czy budowli, wyrastają ze zboczy wzgórz i z grzbietów górskich, nadając krajobrazowi osobliwe, nie spotykane gdzie indziej piętno. Takimi są Prządki koło Odrzykonia …

Różne

Przystępuję do tematu, który bezsprzecznie jest jedną z podstaw psychologicznego współżycia ludzi. I przykro mi jest ogromnie, że temat ten u nas w Polsce, dziś, wciąż jeszcze uchodzi za „nieprzyzwoity“, że o tym się głośno nie mówi, bo może dorastająca …

Różne

Gdy w pogodną noc spoglądamy w wyiskrzone niebo, odczuwamy bezmiar Wszechświata i jego mroźną obojętność. I nie dziwimy się temu wcale. Cóż może mieć wspólnego z nami ten rój migocących punkcików, z których najbliższy jest oddalony od Ziemi o 40 …

Medycyna i biologia

Przyszłość ludzkości — to zagadnienie pasjonujące i zarazem bardzo rozległe. Licząc się z obecnym stanem wiedzy, rozpatrzenie jego wymagałoby wiele miejsca i zestawienia wielce różnorodnych danych naukowych o człowieku współczesnym. Chciałbym tu, bardziej skromnie, zająć się tą kwestią z punktu …