Historia

Nie potrzeba być historykiem, by zdawać sobie sprawę, że w nauczaniu historii Polski, a nawet i w pojedynczych ogólnie przyjętych osądach, odnoszących się do naszych dziejów, często bardzo przebija zakłamanie. Prócz fałszywie pojmowanej narodowej dumy, noszącej nieraz wszystkie cechy zarozumiałego …