Geografia

W historii odkryć geograficznych, w dziejach walk o ujarzmianie nieznanego świata, błędne przekazy starożytności, mylne poglądy naukowe średniowiecznych kartografów odegrały olbrzymią rolę, na całe stulecia nieraz wyznaczając kierunek historii.

Odkrycie Ameryki przez Kolumba było wynikiem jednej takiej wielkiej i brzemiennej …